Kako vam implantat terapija može vratiti osmijeh

Kako vam implantat terapija može vratiti osmijeh - Dental Office
Implantologija

Ako vam nedostaju 2 ili više zuba, mostovi na implantatima ih mogu nadomjestiti. Koje su prednosti mostova na implantatima od klasičnih mostova (gdje su zubi nosači)?

Pored toga što izgledaju prirodno i osjećate ih kao vaše zube, protetske konstrukcije (mostovi) na implantatima će zamijeniti zube koji nedostaju bez potrebe brušenja okolnih zuba kao kod klasičnih mostova. Dugoročno implantati čuvaju integritet kosti. Mostovi na implantatima su estetski, funkcionalan i komotan tretman za pacjenta.

Ako vam nedostaju svi zubi u vilici….

U slučaju kada svi zubi nedostaju u vilici, ovisno o biološkom potencijalu pacjenta (zdravstvenom stanju, kvalitetu i kvantitetu koštanog tkiva i mekog tkiva) pravi se plan terapije koji može da uključi veliki broj implantata (npr. 8 implantata) koji će nositi fiksni protetski rad (mostovi na implantatima duž cijele vilice) ili manji broj implantata (4 u maksili ili 2 u mandibuli) sa protezom na implantatima.

Kako je proteza na implantatima drugačija od klasične proteze?

Jedan od najvećih problema u stomatologiji je kako postići stabilnost kod totalnih proteza u mandibuli (donjoj vilici). Većina pacjenata koji imaju donju totalnu protezu su nezadovoljni sa njenom funkcijom i mnogi je drže u časi-uopšte je ne nose jer nije funkcionalna. Implantati su od izrazite važnosti za ovakve pacjente. Ako je moguće staviti 2 implantata (ako postoji adekvatan nivo kosti) u donju vilicu, proteza se može fiksirati na ova dva implantata i njena stabilnost će se izrazito povećati. Svi pacjenti koji su prešli sa klasične proteze na protezu na implantatima, su veoma sretni , zadovoljni i ne mogu da vjeruju kako je velika razlika u stabilnosti kad je proteza fiksirana na implantatima.

A šta je sa oralnom higijenom?

Proteza na implantatima se lako održava, jer se proteza može skinuti da se očisiti i da se održava dobra higijena oko implantata.

Komentariši