Endodoncija

Endodoncija - Dental Office

Endodoncija

Endodoncija je oblast stomatologije koja se bavi prevencijom, dijagnosticiranjem i liječenjem oboljenja zubne pulpe. Zubna pulpa, “zubna srž” (lat. Pulpa dentis) je meko tkivo koje se nalazi unutar zuba, u šupljini (pulpnom prostoru) koja se nalazi u središtu zuba i zaštićena je od iritacija tvrdim zubnim tkivima. Zubna pulpa ima višestruku i važnu ulogu. Ona ishranjuje zuba, čini ga vitalnim, osjetljivim i zaštićenim. Sadrži krvne sudove, nervna vlakna, vezivna vlakna, te brojne ćelije.

Razlozi zbog kojih je neophodna endodontska terapija:

Oboljenja pulpnog tkiva nastaju prije svega zbog opsežnog karijesa koji je razorio tvrda tkiva cakline i dentina, ali također se mogu razviti i nakon trauma zuba, zatim ispod dotrajalih i velikih ispuna, a u nekim slučajevima i kod postojanja uznapredovalih parodontoloških oboljenja.

U kompliciranim slučajevima, infekcija se s pulpnog tkiva može proširiti na kost u blizini vrha korijena zuba, stvarajući tzv. periapikalne procese.

Neki od simptoma i znakova koji upućuju na mogućnost postojanja oboljenja pulpe su:

–  Bolna osjetljivost zuba na promjene temperature koja traje duže vremena i pojačava se,
–  Pulsirajuća bol zuba,
–  Pojava otoka ili fistule
–  Osjetljivost zuba na zagriz
–  Promjena boje zuba

Endodontska terapija:

Prije samog početka endodontske terapije neophodno je napraviti detaljan pregled koji obično uključuje nekoliko testova, te obavezni rendgen snimak zuba. Endodontska terapija ili tretman korijenskih kanala je zahvat koji ima za cilj odstraniti najprije karijes, zatim odstraniti oboljelo tkivo zubne pulpe, a sam pulpni prostor hemijskim i mehaničkim sredstvima očistiti, proširiti i oblikovati te finalno napuniti materijalima za definitivno punjenje.

Obzirom da je sam pulpni prostor izgledom veoma varijabilan ordinirajući ljekar će dati mišljenje i procjenu toka i uspjeha endodontske terapije. U kompliciranim slučajevima, kada postoji periapikalni proces, preporučeno je raditi kontrolne rendgen snimke da bi se pratio uspjeh cjelokupne terapije (tzv.”follow-up” pregled).

Završetak endodontske terapije:

Nakon završene endodontske terapije zub je bez boli, otoka i drugim simptoma, a rendgen snimak pokazuje adekvatno definitivno punjenje svih korijenskih kanala. Izgubljeni dio zubne krunice se nadoknađuje ispunom. Ukoliko je veći dio prirodne zubne krunice izgubljen preporučuje se takav zub protetski opskrbiti krunicom.

Naš tim