Pravila korištenja

Pravila korištenja - Dental Office

Dentaloffice se obavezuje da će se podaci koristiti samo u svrhu kontakta traženih usluga te oglašavanje Dental Office kojem se ostavljaju podaci.
Da podaci neće biti dostupni i/ili prodavani trećim stranama/licima.

Pravila korištenja