Zenit

Zenit - Dental Office

“Moderna stomatološka ordinacija, ljubazno i stručno osoblje na čelu sa doktoricom Mersihom. Ponekad je u životu dobro pokazati zube:).”