Samir

Company Archives - Dental Office

Samir

“Prvi put sam došao sa početkom parodontoze, ozbiljne bolesti kako sam se informirao. Doktorica pristupa na vrlo sistematičan način, vrlo odgovorno, temeljito i postepeno. Ja ostajem pacijent ove ordinacije.”