Mr.sci.dr. Mersiha Avdić Saračević

Mr.sci.dr. Mersiha Avdić Saračević - Dental Office

Mr.sci.dr. Mersiha Avdić Saračević

Specijalista Parodontolog i Implantolog

Dr. Mersiha će vam svojim stručnim znanjem i pristupom približiti problematiku parodontalne bolesti, te naći adekvatnu i najbolju terapiju za Vas.

 

Telefon:  +387 (0)33 666 615

Email:      info@dentaloffice.ba

Parodontologija
Implantologija

Specijalista na tri različita kontinenta

Dr. Mersiha Avdić-Saračević je stekla zvanje doktora stomatologije na prestižnom Harvard Univerzitetu u Bostonu, SAD 2005 godine. Nakon studija stomatologije, Dr. Mersiha nastavlja stručnu edukaciju iz oblasti parodontologije i implatologije i stiče titulu specjaliste parodontologa i implantologa te magistra medicinskih nauka na Harvard Univerzitetu 2008 godine. Dr. Mersiha je postala Diplomata Američke Akademije Parodontologa 2009 godine što je najveća i najprestižnija titula koju specjalista moze dobiti u SAD-u.

Dr. Mersiha u svojoj karijeri prakticira kao specjalista parodontolog/implantolog na 3 različita kontinenta ( u New Yorku, SAD, Bliskom istoku-Kuvajtu i Sarajevu, BiH). Dr. Mersiha je član udruženja stomatologa SAD, BiH i Kuvajta, te član Američkog Udruženja Parodontologa. Dr. Mersiha prati sva najnovija klinička dostignuća usavršavajući se na konferencijama, seminarima i kursevima diljem svijeta.

Dr. Mersiha će vam svojim stručnim znanjem i pristupom približiti problematiku parodontalne bolesti, te naći adekvatnu i najbolju terapiju za Vaš specifičan problem koristeći najsavremeniju tehnologiju i biološke/stomatološke materijale.

Filozofija

Kao specjalista parodontolog moja primarna odgovornost je da sačuvam vaše zube i regenerišem izgubljeno parodontalno tkivo. U slučajevima kada prezervacija vaše denticije nije moguća zbog uznapredovale bolesti, moj cilj je da vam vratim funkciju i estetiku sa dentalnim implantatima