Dr. Naida Ćuk Samokovlić

Dr. Naida Ćuk Samokovlić - Dental Office

Dr. Naida Ćuk Samokovlić

Doktor stomatologije

U svakodnevnoj stomatološkoj praksi Dr. Naida primjenjuje znanja i vještine stečene na kursevima iz oblasti protetike,restaurativne stomatologije,estetske stomatologije i endodoncije.
Estetska stomatologija

Naida Ćuk Samakovlić,rođena 02.12.1988.godine u Jajcu.

U Travniku završila Opštu gimnaziju a titulu doktora stomatologije stekla 2015.godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.Član Stomatološke komore FBiH,kontinuirano prati domaće i svjetske edukacije. Posjetilac domaćih i svjetskih seminara i sajmova (IDS,Idex,Dentex,Competnce in Estetics,Bass).

U svakodnevnoj stomatološkoj praksi primjenjuje znanja i vještine stečene na kursevima iz oblasti protetike,restaurativne stomatologije,estetske stomatologije i endodoncije. Prvo radno iskustvo stekla stažiranjem u domovima zdravlja u Sarajevu( Dom zdravlja Omer Maslić i Dom zdravlja Vrazova),a zatim rad nastavlja u privatnoj porodičnoj ordinaciji u Travniku (Stomatološka ordinacija dr Alma Ćuk). Od juna 2019. član tima Dental Office.

Posjeduje odlično znanje Engleskog jezika i solidno znanje Njemačkog jezika. Lične ambicije su usavršavanje na poljima stomatološke protetike,implantoprotetike i estetske stomatologije. Empatija,spontanost u komunikaciji i odgovornost prema pacijentima su osobine koje kolege i pacijenti prepoznaju i cijene.